Es pot ensenyar la virtut? Dialogar amb un diàleg de Plató: El Menó

Temari

COM SITUAR-SE DAVANT DELS DIÀLEGS DE PLATÓ?
1.2 Per què fer filosofia en lloc de política?
1.3 L’acadèmia com a lloc de l’ensenyament?
1.4 El menó dintre del conjunt del diàlegs platònics.

ES POT ENSENYAR LA VIRTUT?
2.1 Opinió i veritat
2.2 En què consisteix ensenyar?
2.3 Es pot ensenyar tot?

EN QUÈ CONSISTEIX SABER
3.1 Saber i pensar
3.2 El paper de la memòria en el saber
3.3 L’actitud per aprendre

EL SABER ÉS QUELCOM ADQUIRIT?
4.1 L’experiment de l’esclau
4.2 La funció de la pregunta en el camí del saber
4.3 Qui ha de fer les preguntes?

EL PAPER DEL MESTRE EN L’ADQUISICIÓ DEL SABER
5.1 Són necessàries les escoles en l’era de l’internet?
5.2 Què fa de l’ensenyant un mestre?
5.3 El diàleg com a camí per explorar respostes.

NO SEMPRE PODEM ARRIBAR A RESPOSTES DEFINITIVES.
6.1 Ironia i maièutica

Calendari

3, 10, 17, 24, 31 d’octubre;
7, 14, 21, 28 de novembre;
5, 12, 19 de desembre;
9, 16, 23 de gener.

Professor

Josep Lluís Samper

Preu

25 euros

Clica per fer la inscripció

DIMECRES

DE 17’30 A 19 H

CTUG. ROCA UMBERT