Feminismes i pensament queer a la Història de l’Art. El Feminisme està considerat un dels principals corrents de pensament de la filosofia contemporània. Quan abordem la Història de l’Art des d’aquest prisma, descobrim que la disciplina cobra una altra dimensió. Aquesta positiva fusió permet qüestionar paradigmes tradicionals i posar en valor nous temes, noves mirades i nous artistes que enriqueixen el panorama artístic del passat i del present.
A llarg del taller ens aproparem a les principals aportacions del Feminisme i el pensament queer al camp de la Història de l’Art, com: la recuperació de la vida i obra de les dones artistes, les estratègies que van fer excloure (o menysprear) les artistes de la historiografia artística, la visibilització d’iconografies femenines amb finalitat moralitzant, l’aparició de representacions sobre la diversitat sexual, la revalorització de tècniques, temes i formats, així com la creació de nous llenguatges per a l’expressió de la llibertat.

Temari

Sessió 1: La Història androcèntrica de l’Art.

Sessió 2: El pintor i la model. De la dona objecte a l’artista.

Sessió 3: L’aparició de la iconografia de la femme fatale.

Sessió 4: El primer feminisme i la “nova dona” a l’art.

Sessió 5: La sexualització del cos artificial: nines, autòmates i dones immòbils.

Sessió 6: Una estètica pròpia: l’art feminista.

Sessió 7: La reinvenció dels gèneres a l’art contemporani.

Calendari

8, 15, 22, 29 d’octubre;
i 5, 12, 19 de novembre.

Professora

Pilar Cano

Preu

25 euros

Dinàmica

Classes magistrals i comentaris d’obres.

Objectius

Conèixer l’obra de dones artistes.

Apropar-se a la representació de la diversitat sexual a l’art contemporani.

Entendre el marc del pensament feminista y queer dins de l’art.

Reconèixer el contingut patriarcal dins de la historiografia de l’art tradicional.

Aquest taller no requereix coneixements específics previs. Els conceptes i temes a tractar s’abordaran d’una manera senzilla i entenedora. Per ampliar el contingut del taller, podeu consultar la bibliografia recomanada que s’indicarà a cada sessió.

Clica per fer la inscripció

DILLUNS

DE 19 A 20'30 H

CTUG. ROCA UMBERT