Matemàtiques. Els nombres i la històra de la numeració. El taller està pensat per veure el món amb uns ulls més matemàtics.

Temari

Diferents bases per comptar: base 10, 12, 16, 60, 5 i 2.

Sistemes numèrics: egipci, romà , xinès, babilònic, maia, indi i àrab.

Coneixerem alguns nombres amb nom propi.

El naixement del SMD.

Calendari

5, 19, 26 d’octubre;
9, 16, 23, 30 de novembre;
14, 21 de desembre;
11, 18, 25 de gener;
1 de febrer.

Professora

M. Antònia Morató Chafer

Preu

25 euros

Objectius

Respondre a diferents preguntes:

Sempre s’ha comptat igual?
Caldrà fer un passeig per la història de les diferents civilitzacions i veure les característiques del sistema numèric de cadascuna.

Alguns nombres tenen nom propi.
Què tenen d’especial?

No sempre ha existit el metre.
Com i perquè es va inventar?

Dinàmica

Classe magistral i discussió i resolució de problemes.

Recomanacions als alumnes

Cap en particular. El curs no demana coneixements previs, tot i que naturalment tenir una mínima base ajuda al millor seguiment del curs.

Clica per fer la inscripció

DIVENDRES

DE 17.30 A 18.30H

CTUG. ROCA UMBERT