Expressió plàstica. Creació d’una exposició
 

Temari

Es tracta de donar, buscar eines, continguts, material, dinàmiques… per realitzar una exposició col·lectiva dins l’aula o en un altre espai.
El recorregut per fer les classes de plàstica es donar els mitjans per fer una exposició. Aquesta serà en tot moment la capsa màgica que guiarà el curs i tot el treball plàstic.
A través del muntatge de l’exposició simularem els continguts d’expressió plàstica. A més d’escollir tema, decidirem la metodologia, els materials de les obres, buscarem un discurs propi, farem el muntatge… fins al resultat final.

Calendari

4, 11, 18, 25 d’octubre;
8, 15, 22, 29 de novembre;
13, 20 de desembre;
10, 17, 24, 31 de gener.

Professor

Quim Pons

Preu

25 euros

Dinàmica

Classes vives, pensades per crear, experimentar, reflexionar, provar, riure, jugar...

Clica per fer la inscripció

DIJOUS

DE 11 A 12’30 H

CTUG