Art del Segle d’Or espanyol. En el curs es presentarà una visió panoràmica de l’art espanyol en el segle XVII i principis del XVIII tot valorant els artistes més rellevants de l’època alhora que les obres més destacades del moment.
 

Temari

Introducció de conceptes i context històric de l’Espanya del segle XVII.

L’artista del segle d’Or. El paper del mercat de l’art. Els gèneres i la iconografia.

Les ciutats espanyoles: Madrid, Valladolid, Salamanca.

Arquitectura barroca espanyola.

Escultura Barroca espanyola del segle XVII

Escultura Barroca espanyola del segle XVIII

Pintura Barroca: el primer naturalisme.

La pintura naturalista: la irrupció del caravaggismo a la cort.

La generació dels grans mestres: José de Ribera, Zurbarán i Alonso Cano.

La generació dels grans mestres: Velázquez

Els pintors del Barroc ple: Rizi, Carreño de Miranda i Claudio Coello.

Els pintors del Barroc ple: Murillo i Valdés Leal.

Calendari

4, 11, 18, 25 d’octubre;
8, 15, 22, 29 de novembre;
13, 20 de desembre;
10, 17, 24, 31 de gener.

Professor

Eduard García Sánchez

Preu

25 euros

Dinàmica

Classe magistral, comentari d’autors i obres.

Objectius

Entendre l’evolució de l’art barroc espanyol i tenir uns coneixements bàsics per poder llegir els codis que permeten entendre les obres d’art d’aquesta època.

Clica per fer la inscripció

DIJOUS

DE 18,30 a 20 H

CTUG. ROCA UMBERT