El món a ulls de la sociologia En un primer moment, al curs s’introdueix una idea de què és la sociologia, per continuar amb una presentació dels grans corrents de teoria sociològica i una síntesi que agrupa de forma coherent els conceptes claus per analitzar l’acció humana i els fets socials.
En un segon moment, el curs continua amb la reflexió al voltant de diversos fenòmens socials (l’Estat de benestar i les polítiques socials, les motivacions humanes, l’acció col·lectiva, la identitat social, ...).
Per acabar, en un tercer bloc del curs es presenten i es posen en joc conceptes normatius com la llibertat, l’igualitarisme, la comunitat, la propietat, ... per entendre millor com cadascú percep una societat justa.

Temari

Bloc 1: Entendre la sociologia i els seus corrents de pensament.

Bloc 2: Exemples d’anàlisi sociològic de fenòmens i actituds socials.

Bloc 3: Principis de justícia social: d’on prové?

Calendari

3, 10, 17, 24, 31 d’octubre;
7, 14, 21, 28 de novembre;
5, 12, 19 de desembre;
9, 16, 23 de gener.

Professor

Xavier Guijarro

Preu

25 euros

Dinàmica

Classe magistral, debat sobre les idees i, al tercer bloc, comentaris a partir de la realització d’experiments i qüestionaris sociològics entre els participants.
El curs no demana coneixements previs de sociologia, tot i que naturalment tenir una mínima base ajuda al millor seguiment del curs.

Objectius

Introduir-se en la perspectiva d’anàlisi sociològica de la realitat social, entenent els conceptes d’anàlisi claus i què és la sociologia. Reflexionar sobre fenòmens socials i adquirir altres perspectives diferents a les quotidianes.

Clica per fer la inscripció

DIMECRES

DE 19 A 20’30 H

CTUG ROCA UMBERT