Apunts per entendre el present i prevenir el futur. El curs pretén entroncar amb una manera de “pensar històricament”, que s’ha fet en el primer quadrimestre, però anant un xic més enllà perquè vol incorporar la mirada d’altres disciplines o camps de coneixement. L’actualitat és complexa i per pensar-la pot anar bé la suma de mirades.
Partim de la idea que la paraula és un tret distintiu de l’home, no perquè formi part de la seva naturalesa, però sí que és una part constitutiva de l’ésser humà, que neix, es configura, s’educa en un llenguatge. D’alguna manera les paraules “ens fan”, d’aquí que sigui molt important triar les paraules que diem i la manera com les diem.
En els darrers temps les paraules s’usen sense pensar o es pensen com a fuets per fer mal als altres. Es parla amb eslògans i amb paraules que de tant dir-les han perdut el sentit. Els mitjans de comunicació i les xarxes socials hi tenen un paper rellevant en la difusió d’un o altre model de llenguatge.
La societat actual es deixa guiar, massa sovint, més per tot allò que és subjectiu i passional-emocional que per allò altre que es sustenti en raons i arguments justificables des de la ciència. Vivim un moment d’exposició de sentiments i emocions que ens ha fet em passar de voler mantenir la intimitat a voler-la airejar (extimitat). Byung-Chul Han, parla d’una autèntica “ideologia de la intimitat”, com la manera que té la societat actual trobar l’autenticitat, però també com una forma de control TOTAL que cada subjecte ha propiciat, de manera que no cal que hi hagi un poder superior (o vertical) que li imposi.
La nostra proposta intentarà parlar de tot plegat a través de veus diferents, una des de l’ètica i l’educació, des del periodisme i des del màrqueting, una mirada triple des de camps de coneixement diferents que esperem que us pugui resultar interessant.
 

Temari

1. Quina relació existeix entre ètica, moral, política i llenguatge?
2. Com es transmeten els valors?
3. Quins són els valors en més alta estima en la societats actual?
4. Com es ven un missatge?
5. Com es fabrica una esfera emocional o de pensament a través d’un llenguatge determinat?
6. Quines són les limitacions ètiques d’un bon expert en màrqueting?
7. Com s’impulsa un mitja de comunicació que cerca la veracitat dels fets i no l’aplaudiment dels lectors?
8. Com es s’aconsegueix allò que diu Habermas que el llenguatge humà ha estar governat per les regles de la racionalitat, la sinceritat i la responsabilitat?
9. Veracitat o viralitat?
10.Quina posició pot adoptar la ciutadania en aquest present?

 

Calendari

18 i 25 de febrer,
3, 10, 24 i 31 de març,
14, 21 i 28 d’abril,
5, 12 i 19 de maig

Professorat

Agnès Boixader, Oriol Brutau i Txus Medina

Preu

25 euros

Objectius

1. Definir valor i conèixer les diferents esferes dels valors, així com les formes de transmissió i els àmbit de pràctica.
2. Conèixer possibilitats i alternatives que pot emprar la ciutadania per disposar d’una informació fiable i veraç.
3. Analitzar els elements que permeten la planificació i difusió d’una idea per tal que aquesta sigui “consumida”.

Metodologia

Alternança entre classe magistral i classes participades, comentari de textos, portades de publicacions, anuncis, etc. Conversa al voltat d’experiències pròpies que ens permetin captar fins a quin punt podem estar “empresonats” i podem ser alliberats” per les paraules.

Recomanacions

No hi ha d’haver cap preparació prèvia. Caldrà, això sí, llegir alguns documents entre sessió i sessió.

Clica per fer la inscripció

DIMARTS

DE 17 A 18.30 H

CTUG. ROCA UMBERT