Evolució del llenguatge cinematogràfic. Entenem el cinema com a mitjà d’expressió, però no som conscients, que entendre el cinema com a eina de comunicació implica conèixer la creació d'un llenguatge, que alhora que expressa ha de ser comprès per l'espectador.
La gènesi d'aquest llenguatge s´inicia al 1895, amb els Germans Lumière a França i Thomas Alva Edison als EUA.
D’ençà a avui el periple de les eines d’expressió del cinema , el seu llenguatge i el bagatge dels espectadors són formidables. El curs us convida a conèixer, entendre i reflexionar entorn aquest mitjà, el cinema, el seu llenguatge, la seva història i la seva indústria, conceptes tan coneguts en la seva forma, però ignorats en la seva complexitat.

Temari

1.1.- CINEMA MUT: Pioners
Edison, Lumiere 28.12.1895
1.2.-CINEMA MUT: Creadors
George Melies (França), Segundo de Chamon (Espanya)
Ricardo Baños (Catalunya), Fructuós Gelabert (Catalunya)
Ramon Daga (Granollers)
2.1.- CINEMA MUT: Consolidació
Hollywood (1918-1929): Creació d`un llenguatge
Còmic: Splastic. Keyston. Dramàtic
2.2.-CINEMA MUT: Projeccions
El maquinista de la General (1926), Buster Keaton
3.1.-EUROPA:
Futurisme(1916), Avantguarda russa (1917)
3.2.-EUROPA:
Cuirassat Potenkim (1925), S.M. Eisenstein
4.1.- EUROPA:
Expressionisme (1919), Surrealisme(1924)
4.2.-EUROPA:
El gabinete del Dr Caligari (1920), Robert Wiene
Buñuel
5.1.-CINEMA SONOR:
Hollywood (1930-1946)
5.2.-CINEMA SONOR:
Cantando bajo la lluvia (1952), Stanley Donen
La transició del mut al sonor.
6.1.-CINEMA SONOR:
Polítiques cinematogràfiques:
Gèneres i “star system”
6.2.-CINEMA SONOR:
Projecció

Calendari

18 i 25 de febrer,
3, 10, 17, 24 i 31 de març,
14, 21 i 28 d’abril,
5, 12, 19 i 26 de maig

Professor

Francesc Circuns

Preu

25 euros

Dinàmica

A partir de la primera projecció pública de cinema dels germans Lumière al Saló Idien del Gran Café de París el 28 de desembre del 1895, encetarem un viatge d’estudi i anàlisi del llenguatge cinematogràfic i també un recorregut per la història del cinema, la seva tècnica i els seus continguts.
Mitjançant la lectura atenta dels materials fílmics que visualitzarem durant el curs i el debat que es generarà a partir de l'esmentat material, ens reconeixerem, també, com espectadors amatents i crítics.

Clica per fer la inscripció

DIMARTS

DE 10 A 11.30 H

CTUG. ROCA UMBERT