Iniciació al món dels escacs.En el curs, a banda d’ensenyar el conjunt de normes, s’explicaran els fonaments dels escacs, les seves estratègies, les tàctiques, així com la tècnica pròpia del joc. Es complementarà amb altres aspectes, com  els seus valors i virtuts, la seva dimensió històrica i social, etc. Possibilitat de fer un petit torneig en acabar el curs.

Temari

-Història dels escacs: orígens, desenvolupament fins als nostres dies…

-Valors dels escacs: memòria, pensament matemàtic, estratègia, raonament, capacitat de decisió, etc.

-Aprenentatge del joc: tauler i peces, l’enroc, l’escac al rei, la clavada, capturar peó al pas, la forquilla, el pinxo, promoció del peó, escacs doble o escacs a la descoberta, peó passat...

-Valor absolut i valor relatiu de les peces.

-Tipus de mats. Els mats més senzills.

-Diferents maneres d’acabar una partida: abandonament, escac i mat al rei, taules acordades, taules per rei ofegat, taules fotogràfiques, taules per escac continu...

-Conceptes i estratègia: obertura / mig joc / final; l’arbre de variants, càlcul de variants senzilles, el temps, avaluació d’una posició, l’elecció d’un pla, columnes obertes, estructura de peons, cops tàctics...

-Obertures principals (aprenentatge i pràctica)

-Notacions: algebraica (amb planella) i descriptiva.

-Partides miniatura, paranys a l’obertura.

-Partides històriques.

-Relació dels escacs amb altres disciplines: l’art, la literatura, el cinema,...

-Dona i escacs.

-L’actualitat: notícies, competicions principals...

-Diversos: competicions, olimpíades, torneigs, chess blitz, ELO, el joc a cegues, els escacs i la informàtica, problemes, l’estudi artístic (composicions), glossari...

Calendari

20 i 27 de febrer,
5, 12 i 26 de març,
2, 23 i 30 d’abril,
7, 14, 21 i 28 de maig
4 i 11 de juny.

Professor

Josep Sánchez

Preu

25 euros

Dinàmica

Explicació normes de joc, tècnica, conceptes, estratègia, tàctica... Exercicis i pràctica. Partides per parelles aplicant els aprenentatges. Resolució de problemes. Utilització dels recursos d’Internet i xarxes.

Objectius

Aprendre a jugar a escacs, tot exercitant i gaudint del conjunt de tècniques, estratègies i virtuts que comporta la seva pràctica. Entendre tot el seu potencial i les seves dimensions: humanes, socials, científiques, artístiques, esportives... Compartir amb altres persones l’experiència de practicar i jugar.

Recomanacions

Curs vàlid per a totes les persones que, tenint coneixements molts
elementals dels escacs, volen aprendre a jugar i aprofundir tàctiques i
estratègies, tot gaudint de les enormes possibilitats del joc i de totes les
seves dimensions. És un curs fet preferentment per a les persones iniciades
i/o que tenen coneixements elementals.

Clica per fer la inscripció

 

DIJOUS

DE 17 A 18.30 H

CTUG. ROCA UMBERT