Física moderna.En el curs s'explica com la física clàssica va mantenir vigents els seus postulats fins que un conjunt de fenòmens en va promoure una revisió, com va caldre reformular els principis newtonians en les fronteres del món a escala atòmica i de les altes velocitats i com això va donar lloc a la física quàntica i a la teoria de la relativitat.
Tambè s'analitza com al llarg de tot el segle XX aquestes teories han contribuit a un coneixement més gran del món a escales microscòpica i macroscòpica i com han contribuït a forjar un nou tipus de ciència i una nova manera d'entendre el món.
Es veu com les noves teories de l'univers o de la composició de la matèria són mostres d'aquest fet i com les nombroses aplicacions de caracter tecnològic que han provocat aconsellen un estudi sobre els principis bàsics de totes dues teories.

Temari

De la física clàssica a la física quàntica.
El moviment relatiu en física clàssica.
La teoria especial de la relativitat.
Relativitat general.
Les forces de l'univers.
Espai-temps. Gran i petit.
Primera unificació: gravetat i electromagnetisme.
Relativitat i quàntica , incompatibles?
Vers la gravetat quàntica.
Planck el primer quantitzador.
Niels Bohr, el model atòmic quantitzat.
Louis de Broglie, la dualitat ona-corpuscle.
Observadors, mesures i realitat quàntica.
Werner Heisenberg, el principi de incertesa.
Superposició quàntica.
Einstein contra la quàntica. Paradoxa EPR.
La segona quantització, camps quàntics.
Paul Dirac, la antimateria.
Las partículas en la física clàssica.
Supercordes.
La constitució de l'univers (estels, púlsars, forats negres, galàxies, ...).
La formació de l'univers (Big bang, desplaçament cap al vermell, efecte Doppler, radiació de fons).
El futur de l'univers (Big crunch, big rip....).

 

Calendari

14, 21, 28 de febrer
i 7 de març

Professor

Àngel López González

Preu

25 euros

Metodologia

En les classes es farà un tractament dels continguts a un nivell divulgatiu sense cap tractament matemàtic o amb un tractament matemàtic mínim.
La proposta serà prou flexible com per aprofundir més en els punts que interessin més als alumnes i passar més per sobre pels altres punts.
La descripció de les sessions indica posibles temes a debatre amb els alumnes. Es evident que en quatre sessions no es pot aprofundir en tots ells.

Objectius

Familiaritzar-se amb la terminologia física actual i utilitzar-la de manera habitual en expressar-se i comunicar-se en l'àmbit científic.
Comprendre els conceptes, lleis, teoríes i models més importants de la física moderna.
Valorar les aportacions que els grans debats científics han aportat al desenvolupamen de la física.
Conèixer alguns dels reptes actuals als quals s'enfronta la investigació en física.

Clica per fer la inscripció

DIJOUS

DE 18.30 A 20H

CTUG. ROCA UMBERT