Història Contemporània de Catalunya. Recorregut per la història de Catalunya al llarg del segle XIX i el primer terç del segle XX fins a l’esclat de la Guerra Civil el 1936.
L’interès estarà enfocat en el trànsit pels esdeveniments, tant polítics com econòmics i socials, que es van anar produint a Catalunya, en relació amb els que s’anaven produint a Espanya, des de principis del segle XIX fins al 1936 en què començà la Guerra Civil.
 

Temari

Dimecres 30 d’octubre, a les 18 h
La Guerra del Francès. L’absolutisme de Ferran VII, la Revolució
Liberal i la Primera Guerra Carlina (1808-1843).
Dimecres 20 de novembre, a les 18 h
La industrialització i els fets polítics i socials que van conduir cap al
Sexenni Revolucionari i la Tercera Guerra Carlina (1844-1873).
Dimecres 8 de gener, a les 18 h
La Primera República. La Restauració Borbònica i les primeres passes
del catalanisme polític (1873-1900).
Dimecres 5 de febrer, a les 18 h
L’impuls industrialitzador del primer terç del segle XX, entre el catalanisme i el republicanisme
(1901-1917).
Dimecres 4 de març, a les 18 h
Crisi militar, política i social. Dictadura de Primo de Rivera (1918-1930).
Dimecres 1 d’abril, a les 18 h
La Segona República. La Generalitat i l’Estatut d’autonomia. Els fets
d’octubre de 1934 i el camí cap el conflicte (1931-1936).

Inscripcions

A partir del dimarts 17 de setembre, a les 15 h, a la biblioteca

Programa complet

Calendari

30 d’octubre,
20 de novembre,
8 de gener,
5 de febrer,
4 de març,
1 d'abril.

Professors

Diego Valverde

Preu

Activitat gratuïta

Clica per fer la inscripció

DIMECRES

DE 18 A 19’30 H

BIBLIOTECA ROCA UMBERT