Mitologia. Breu introducció a la mitologia grecoromana. El curs pretén fer accessibles els conceptes clau per entendre què és un mite, quines són les seves característiques, què signifiquen pels pobles antics i en concret pel poble grec i romà i com han estat interpretats al llarg del temps.
Proposem un recorregut per les principals divinitats del panteó grec, les seves atribucions i la seva iconografia, així com pels principals cicles heroics.
 

Temari

1. Què és un mite? Característiques dels mites
2. La interpretació del mite: breu història
3. El mite a la Grècia antiga. Fonts.
4. Els orígens del món: relats cosmogònics
5. L’origen de la humanitat
6. Els dotze déus olímpics: atribucions i iconografia
7. Els herois:
El cicle troià
El cicle tebà
Els herois i els jocs atlètics
Els herois i les proves:
-Hèracles
-Els argonautes
Teseu, l’heroi atenès
Eneas, el pare dels romans

Calendari

11, 18 i 25 de febrer,
4, 11, 18 i 25 de març,
1, 8 i 29 d’abril,
6, 13, 20 i 27 de maig.

Professora

Alba Colomé

Preu

25 euros

Dinàmica

Les classes s’articularan a partir de l’exposició teòrica dels diferents conceptes i mites.
Sovint es treballarà els diferents mites a partir de fragments de textos antics.
Es donaran les referències bibliogràfiques tan de les obres de temàtica mitològica antigues traduïdes com manuals i diccionaris de mitologia moderns per  tal que l’alumnat en faci la lectura completa si ho desitja o bé els tingui com a element de consulta.
Quan s’abordi la iconografia de les diferents divinitats i herois es treballarà amb imatges d’obres d’art tant clàssiques com de la resta d’èpoques de la cultura occidental.

Clica per fer la inscripció

DILLUNS

DE 19 A 20’30 H

CTUG. ROCA UMBERT