Filosofia: Moral i política

Temari

Grecs 1. Immortalitat dels déus versus immoralitat. Relativisme i
subjectivisme moral. Intel·lectualisme moral; la virtut. “No calen
presons sinó escoles”. (Sòcrates).
2. Grecs 2. Virtut com excel·lència i purificació de l’ànima. Control del
cos, presó de l’ànima. La justícia com ajustament: cadascú al seu lloc.
El govern dels savis. (Plató). Virtut com a terme mitjà, fugir dels
extrems. Viure d’acord amb les necessitats naturals. Una societat justa
i un govern prudent. (Aristòtil).
3. Grecs 3. La recerca de la felicitat: el saber, l’autocontrol, el plaer. Els
jardins epicuris. Estoïcisme. (Epicur, Sèneca, Marc Aureli).
4. La moral cristiana. Culpa i pecat. Perdó i redempció. El sermó de la
muntanya i les benaurances. L’amor i la fraternitat. L’aliança de la creu
i l’espasa. Religió i poder. (Agustí i Ockham). Comentaris a la moral
jueva, musulmana, hindú i budista. Relacions Religió i Moral, Religió i
Política, Moral i Política.
5. El realisme polític. (Maquiavel). Les utopies. (Thomas More, Tomaso
Campanella i Francis Bacon). “Utopia”, “La ciutat del sol” i “La nova
Atlàntida”. El Dret Natural.
6. El principi d’autoritat i la llibertat. L’absolutisme. “L’home és un llop per
als altres homes”. (Hobbes).
7. La separació de poders, Església/Estat, i dels poders de l’Estat:
Legislatiu, Executiu i Judicial. El govern de la majoria. La democràcia
liberal per evitar l’abús de poder i les garanties dels drets individuals:
la vida, la llibertat i la propietat. (Locke i Montesquieu).
8. La moral provisional. (Descartes). L’emotivisme i la moral de la
simpatia. La utilitat social de les normes morals. (Hume). La “voluntat
general” i el “Contracte social” i el “bon salvatge”. “L’home neix lliure,
però en tots costats està encadenat”. Retorn a l’estat natural.
(Rousseau)
9. L’imperatiu categòric i la moral del deure. La pau perpetua. (Kant).
10. L’utilitarisme moral. Els límits de la llibertat. El conseqüencialisme
moral. El govern representatiu. El sufragi universal. Els drets de les
minories. (Jeremy Bentham i John Stuart Mill).
11. Moral noble i moral esclava, autenticitat i mediocritat. Contra la moral
de la compassió. Contra l’ascetisme platònic. L’anticrist. Més enllà del
Bé i del Mal. (Nietzsche).

12. L’anarquisme. El socialisme utòpic. Democràcia burgesa i dictadura
del proletariat. Moral burgesa i moral popular. “L’home nou”. (Marx).
Els marxismes.
13. L’existencialisme i la moral. “L’home està condemnat a ser lliure”. La
moral de l’absurd. L’Ètica de situació. Valors morals i gratuïtat.
(Unamuno, Camus, Sartre, ... )
14. La societat oberta i els seus enemics. Democràcia representativa
versus democràcia participativa. Ampliar les llibertats i les garanties
dels drets. Vetllar pels drets del futur. El problema del fanatisme i la
intolerància. Els límits a/de la llibertat. (Moore, Popper, Habermas,
Rawls, ...)
15. Els fonaments biològics de la conducta individual i la vida social.
Evolucionisme, moral i política. (Spencer). Instints, lluita i cooperació,
gelosia i empatia. Psicologisme moral. Determinisme social i
determinisme biològic. (Freud, Lorenz i Skinner).
16. Els drets dels animals no humans. Els ecosistemes, el medi ambient,
el futur del planeta. (Peter Singer, ...)
17. Bases per a una Ètica Universal i un Ordre internacional Comú.
(Bobbio, Küng, ...). Optimisme antropològic. (Pinker ...).
18. La Declaració Universal de Drets Humans. La carta de les nacions
Unides. Els Pactes internacionals de Drets Humans. El Tribunal
Europeu de Drets Humans. El Tribunal Penal Internacional. On som?
Diagnòstics i vies d’avenç del món actual. Progrés i decadència.
Evolució o involució. Etc.

 

Calendari

19 i 26 de febrer,
4, 11, 18 i 25 de març,
1, 15, 22 i 29 d’abril,
6, 13 20 i 27 de maig

Professor

Quim Fradera

Preu

25 euros

Clica per fer la inscripció

DIMECRES

DE 17 A 18.30 H

CTUG. ROCA UMBERT