La política econòmica al segle XXI.

Temari

1. L’Estat de Benestar, té futur? Dels trenta anys “gloriosos” a la deriva neoliberal i la crisi.
Josep Burgaya

2. Es pot mantenir un sistema de pensions públiques? El futur i els models possibles del sistema de pensions.
Emili Ferrer

3. Un futur sense treball? Desocupació, precarietat, salaris i pobresa.
Francesc Castellana

4. Quina fiscalitat? Els esculls tributaris. Recaptar diferent per recaptar més i construir.
Montserrrat Colldeforn

5. Societats més equitatives.
Emili Ferrer

6. Hi ha una economia digital? La disrupció tecnològica en l’economia (i en la societat).
Josep Burgaya

7. L’economia social és una alternativa? Una visió diferent i heterodoxa.
Eloi Serrano

8. Podem continuar parlant de creixement econòmic? Sostenibilitat mediambiental i economia circular.
Josep Burgaya

Calendari

14 i 28 de febrer,
13 i 27 de març,
17 d' abril,
8 i 29 de maig.

Professor

Emili Ferrer Inglés
Francesc Castellana
Montserrrat Colldeforn
Eloi Serrano
Josep Burgaya

Preu

15 euros

Clica per fer la inscripció

DIVENDRES

DE 17 A 18.30H

CTUG. ROCA UMBERT