Saber és recordar. Lectura d'un diàleg central de Plató

Temari

1. COM SITUAR-SE DAVANT DELS DIÀLEGS DE PLATÓ?
1.2 Per què fer filosofia en lloc de política?
1.3 L’acadèmia com a lloc de l’ensenyament?
1.4 El Menó dintre del conjunt del diàlegs platònics.
2. TEMA DEL DIÀLEG: LA VIRTUT
2.1 Logos i discussió
2.2 En què consisteix ensenyar?
2.3 Es pot ensenyar tot?
3. EN QUE CONSITEIX SABER
3.1 Saber i pensar
3.2 El paper de la memòria en el saber
3.3 L’actitud per aprendre
4. EL SABER ÉS QUELCOM ADQUIRIT?
4.1 L’experiment de l’esclau
4.2 La funció de la pregunta en el camí del saber
4.3 Qui ha de fer les preguntes?
5. EL PAPER DEL MESTRE EN L’ADQUISICIÓ DEL SABER
5.1 Són necessàries les escoles en l’era de l’internet?
5.2 Què fa de l’ensenyant un mestre?
5.3 El diàleg com a camí per explorar respostes.
6. NO SEMPRE PODEM ARRIBAR A RESPOSTES DEFINITIVES.
6.1 Ironia i maièutica
6.2 La funció del diàleg
6.3 Veritat i opinió

Calendari

13 i 27 de febrer,
13 i 27 de març,
10 d’abril,
8 i 22 de maig.

Professor

Josep Lluís Samper

Preu

25 euros

Clica per fer la inscripció

DIMECRES

DE 17.30 A 19 H

CTUG. ROCA UMBERT