Audició musical. Què ens fa sentir la música?

Pel·lícula recomanada sobre els dies anteriors a l’estrena de la 9a Simfonia de Beethoven.
Està  força bé, tot i que el personatge de la noia no és real.

Copying Beethoven (2006). Direcció: Agnieszka Holland

Anterior recomanació (relativa al 1r quadrimestre) del curs Música inquieta, de Josep Maria Roger Rebordós

Eroica (2003). Direcció: Simon Cellan Jones