Història contemporània de Catalunya

Recorregut per la història de Catalunya al llarg del segle XIX i el primer terç del segle XX fins a l’esclat de la Guerra Civil el 1936.
L’interès estarà enfocat en el trànsit pels esdeveniments, tant polítics com econòmics i socials, que es van anar produint a Catalunya, en relació amb els que s’anaven produint a Espanya, des de principis del segle XIX fins al 1936 què començà la Guerra Civil.
A continuació trobareu el contingut de cada sessió.

 

Sessió 1
La Guerra del Francès, l’absolutisme de Ferran VII, la Revolució Liberal i la Primera Guerra Carlina (1808-1843).
Sessió 2
La industrialització i els fets polítics i socials que van conduir cap al Sexenni Revolucionari i la Tercera Guerra Carlina (1844-1873).
Sessió 3
La Primera República, la Restauració Borbònica i les primeres passes del catalanisme polític (1873-1900).
Sessió 4
L’impuls industrialitzador del primer terç del segle XX, entre el catalanisme i el republicanisme (1901-1917).
Sessió 5
Crisi militar, política i social, i Dictadura de Primo de Rivera (1918-1930).
Sessió 6
La Segona República, la Generalitat, l’Estatut d’autonomia, els fets d’octubre de 1934 i el camí cap el conflicte (1931-1936).
Sessió 7
De la Dictadura franquista a la segona Restauració borbònica (1939-1978).