La globalització del capitalisme.
El curs d’Economia proposa l’anàlisi i el debat sobre la Globalització neoliberal del capitalisme que ha tingut lloc al llarg de les darreres dècades. Per fer-ho, tractarem tres àmbits, el comerç, les finances i la producció. En cada un d’ells presentarem els elements teòrics, empírics i institucionals necessaris per al seu anàlisi i ens plantejarem si, com a resultat de la gran recessió iniciada al 2008 –i també de la pandèmia de la Covid-19- es pot pensar que aquest model ha entrat en crisi i quines direccions pot prendre.

DIVENDRES

DE 17 A 18.30 H

CTUG. ROCA UMBERT

PROFESSORAT

Albert Puig

INSCRIPCIONS

Activitat gratuïta

Clica per fer la inscripció

CALENDARI

9, 23, d’octubre,
6, 20, de novembre,
4, 18 de desembre
i 15, 29 de gener.