Primers auxilis. Mitjançant classes teòriques i pràctiques  es vol donar a conèixer habilitats, informació, consells, recomanacions i coneixement per poder fer front a qualsevol situació d'urgència i emergència. Tractar des de les coses més vitals a les més banals. Aconseguint un assoliment de coneixement progressiu per poder utilitzar eines per prioritzar sempre la manera de ser més resolutiu sense posar-nos en perill.

Temari

Conceptes bàsics i criteris generals d’actuació

Abordatge de l’emergència. Exploració bàsica inicial

Suport Vital Bàsic. RCP

Obstrucció Via Aèria (OVA)

Hemorràgies

Víctima traumàtica

Evacuació d’emergències: Extracció del casc i del cotxe

Víctima mèdica: Picades, cremades, mossegades, caigudes, erosions, intoxicacions, epistaxis...

 

Calendari

7, 14, 21 i 28 d’octubre,
4, 11, 18 i 25 de novembre,
2, 9 i 16 de desembre,
13 i 20 de gener.

Professora

Teresa Sánchez Albarracín

Preu

25 euros

Clica per fer la inscripció

DILLUNS

DE 18 A 19 H

CTUG. ROCA UMBERT