Art egipci. Es presentarà una visió panoràmica de l’Art egipci tot valorant les obres més rellevants de l’època alhora que les successos més destacats del moment. L'objectiu del curs és entendre l’evolució de l’Art egipci i tenir uns coneixements bàsics per poder llegir els codis que permeten entendre les obres d’art d’aquesta època.
 

Temari

Introducció al món de les civilitzacions antigues

Geografia i història d’Egipte

La societat egípcia: claus per entendre la seva cultura.

Arquitectura religiosa: Imperi Antic I

Arquitectura civil: Imperi Antic II

Relleu, pintura i escultura: Imperi Antic

L’Art durant el Període Intermedi

Arquitectura: Imperi Mig

Relleu, pintura i escultura: Imperi Mig

Canvi de capitalitat i el seu efecte en l’Art

Arquitectura: Imperi Nou

Relleu, pintura i escultura: Imperi Nou

Calendari

10, 17, 24 i 31 d’octubre,
7, 14, 21 i 28 de novembre,
5, 12 i 19 de desembre,
9, 16 i 23 de gener.

Professor

Judith Méndez

Preu

25 euros

Clica per fer la inscripció

DIJOUS

DE 16 A 17.30 H

CTUG. ROCA UMBERT