Aprendre a pensar històricament: clau per entendre el present. L’ensenyança de la història requereix un coneixement profund de la disciplina, de la seva epistemologia i també de les estratègies didàctiques necessàries per a la seva transmissió i comprensió.
Tots els governs, de tots els països, volen controlar d’una manera o altra els continguts d’història que ha de contemplar un currículum, perquè a través de l’ensenyança i l’aprenentatge de la història es pot “modelar” la manera de pensar d’una població.
Explicar història suposa fer una selecció de continguts a explicar, de les fonts i naturalment suposa que el docent té un coneixement profund del fet històric. El docent d’història ha de saber “què va passar” però també ha d’estar capacitat per explicar-ne totes les causes i les seves conseqüències: amagar-ne o minimitzar-ne algunes és poc honest i esbiaixa sempre la visió del fet. Però no hi ha dubte que tot docent d’història, com tota persona, explica els fets des d’una  perspectiva, des d’una ideologia, des d’unes experiències viscudes i això li resta objectivitat, al temps que li atorga humanitat.
Un dels grans reptes de la història és la seva capacitat de produir coneixement, identificar processos històrics i transmetre’ls per tal d’aconseguir que els deixebles, o la societat en general,  en percebin el seu pes i els siguin útils per orientar-se en el present. Es tracta de fer un tipus d’història que es posi al servei de la societat.

Temari

Part I

1. Què entenem per epistemologia?

2. Com es configuren els marcs epistemològics?

3. Veritats absolutes i veritats relatives. Veritat i postveritat

Part II

1. Què és la història?

2. Escoles historiogràfiques

3. La utilitat de la història. Pot ser un instrument al servei de la construcció de ciutadania plural i democràtica? Pot ser un instrument d’adoctrinament de masses?

4. Quina història per a quins futurs?

  1. Orientació, finalitats i objectius
  2. Continguts
  3. Estratègies didàctiques i metodologies

5. Pensar històricament és un pensar críticament, creativament i compassivament

6. Història i memòria

7. Estudi de les causes i les conseqüències de la Guerra Civil espanyola, emprant un model didàctic crític.

8. Teló (o conclusions)

Calendari

8, 15, 22 i 29 d’octubre,
5, 12, 19 i 26 de novembre,
3, 10 i 17 de desembre,
7, 14 i 21 de gener.

Professora

Agnès Boixader

Preu

25 euros

Dinàmica

Alternança entre classes magistrals i classes participades, comentari de textos i altres documents. Conversa al voltant d’experiències reeixides d’innovacions didàctiques en l’ensenyança de la història.

Objectius

Analitzar i comprendre les diferents concepcions de la història per tal de descobrir els distints usos que se li poden encarregar a una disciplina que tots els Estats volen mantenir en els seus currículums.

Pensar sobre l’epistemologia de la història i sobre la utilitat de la història per a construir una ciutadania activa i plural, amb capacitat d’imaginar futurs que millorin el passat i permetin viure amb  esperança el present.

Estudiar un tema d’història del segle XX, seguint un model didàctic crític, per tal de tastar-ne diferències epistemològiques respecte a models tradicionals.

Clica per fer la inscripció

DIMARTS

DE 17 A 18'30 H

CTUG. ROCA UMBERT