Iniciació al món dels escacs. En el curs, a banda d’ensenyar el conjunt de normes per aprendre a jugar, s’explicaran els fonaments dels escacs, les seves estratègies, les tàctiques. Es complementarà amb altres aspectes, com didàctica, els seus valors i virtuts, la seva dimensió històrica i social, etc.

Temari

-Història dels escacs: orígens, desenvolupament fins als nostres dies…
-Valors dels escacs: memòria, pensament matemàtic, estratègia, raonament, capacitat de decisió, etc.
-Aprenentatge del joc: tauler (caselles, files i columnes, diagonals), les peces, els seus moviments, l’enroc, l’escac al rei, capturar peó al pas, promoció del peó,...
Tàctiques: la forquilla, el pinxo, escacs doble o escacs a la descoberta, la clavada,...
-Valor absolut i relatiu de les peces.
-Tipus de mats. Els mats més senzills: mat del pastor, mat del ximple, mat del boig, mat de Legal, mat de la coça, mat Philidor...
-Diferents maneres d’acabar una partida: abandonament, escac i mat al rei, taules acordades, taules per rei ofegat, taules fotogràfiques, taules per escac continu.
-Conceptes i estratègia: obertura / mig joc / final; l’arbre de variants, avaluació d’una posició, columnes obertes, estructura de peons,...
-Notacions descriptiva i algebraica (amb planella)
-Paranys a l’obertura; partides miniatura.
-Relació dels escacs amb altres disciplines: l’art, la literatura, el cinema,...
-Dona i escacs.
-Diversos: competicions, olimpíades, torneigs, chess blitz, ELO, els escacs i la informàtica, problemes, l’estudi artístic (composicions), glossari...

Calendari

10, 17, 24 i 31 d’octubre,
7, 14, 21 i 28 de novembre,
5, 12 i 19 de desembre,
9, 16 i 23 de gener.

Professor

Josep Sánchez

Preu

25 euros

Dinàmica

Explicació normes de joc, tècnica, conceptes, estratègia, tàctica... Exercicis i pràctica. Partides per parelles aplicant els aprenentatges.
Treball de grup: estudi, anàlisi... Resolució de problemes. Utilització dels recursos d’Internet.

Objectius

Aprendre a jugar a escacs, tot exercitant i gaudint del conjunt de tècniques, estratègies i virtuts que comporta la seva pràctica. Entendre tot el seu potencial i les seves dimensions: socials, científiques, artístiques... Compartir amb altres persones l’experiència de practicar i jugar.

Recomanacions

Curs vàlid per a totes les persones que volen aprendre a jugar a escacs, tot gaudint de les enormes possibilitats del joc i de totes les seves dimensions: cultural, raonament lògic, anàlisi, memòria, capacitat de superació... És un curs fet preferentment per a les persones que no saben jugar o que tenen coneixements molt elementals (per exemple, només moure les peces) i que volen exercitar la ment.

 

Clica per fer la inscripció

DIJOUS

DE 17 A 18.30 H

CTUG. ROCA UMBERT