Què és el que existeix? Matèria, espai, temps, moviment i consciència. Es tracta de discutir fins a quin punt podem afirmar que existeix una realitat, o dues, o tres, ... Fins a quin punt el “món” tal i com el percebem, tal i com el creiem conèixer, tal i com el descrivim, existeix; i si és o podem saber com és “realment”. Podem “saber”? Estem condemnats a “dubtar”? Com podem defensar (o no) que té sentit parlar de “món real” o “realitat”. Es tracta de discutir-ho posant sobre la taula les aportacions de Plató, Descartes, Locke i Berkeley, Kant, Schopenhauer, ... fins Wittgenstein, Popper, etc i aportar el que les neurociències ens diuen sobre com el cervell (o la ment) construeix “la” realitat, i com determinades patologies mostren la feblesa d’aquest “món” que creiem compartir (Sacks, Damasio, Pinker, Edelmann, Dennett, ...)

Temari

Sessió 1 i 2
“Per què als xais els creix la llana si només mengen herba?”
Els presocràtics físics cerquen “l’essència” de les coses, més enllà de l’aparença hi ha “l’arché”. Aigua, aire, foc, els elements, els àtoms, el llenguatge, ... Tales, Anaximenes, Anaximandre, Heraclit, Parmènides, Pitàgores, Empedocles, Anaxagores, Leucip, Democrit, Epicur, ... els sofistes

Sessió 3 i 4
“El mite de la caverna”
Plató: la primera síntesi, els dos mons, dues realitats, ... Les COSES i les IDEES. Matèria i pensament. El coneixement sensible i el coneixement racional. Què és més real? El món de les idees o el món de les coses? El problema del “lloc”, el problema de l’espai “buit”. Allò diví i etern, allò perible i fugisser.

Sessió 5
La Natura ho és tot. La Physis, el món físic, segons Aristòtil. Les idees baixen a la Terra.

Sessió 6 i 7
“Penso, doncs existeixo”
Existeix alguna cosa més, a més de la meva ment?. El “jo” (Res cogitans), Déu (Res infinita) i el Món (Res extensa). L’error de Descartes (Damasio). Com fugir del solipsisme. Les coses tenen qualitats? Sense Déu, podem estar segurs d’alguna cosa? Spinoza i Leibniz, aclareixen o emboliquen?

Sessió 8 i 9
“Existir és ser percebut”
La matèria no existeix, ni falta que ens fa, defensa Berkeley. Només Déu i jo són reals. El món és una simple realitat mental. Els objectes i les seves qualitats no estan allà fora, són dins meu. Discussió amb Locke i Hume.

Sessió 10
“Les coses en si, tal i com són, se’ns escapen; només podem copsar les coses en mi, tal i com m’apareixen”.
Kant i el Món fenomènic. El món noumènic. L’espai i el temps com a formes de la meva sensibilitat, eines per conèixer i organitzar el caos de les sensacions. El “món conegut” és una construcció de l’enteniment i la raó. Podem anar més enllà dels nostres sentits? La Ciència parla de les coses que hi ha realment o dels fenòmens percebuts pels humans.

Sessió 11 i 12
“El món com a voluntat i representació” Schopenhauer.
Tot està dins del meu cap. Allò real real és allò que em represento. Amic Kant, només hi ha fenòmens, no hi ha noumens. Les neurociències li donen la raó a Schopenhauer? Com és el món per a un cec de naixement? Com és el món per aquells malalts incapaços de construir la percepció del moviment? I per aquells que tenen alterada la percepció del temps? Oliver Sacks, Antonio Damasio, Pinker, ...

Sessió 13 i 14
“Els límits del món són els límits del llenguatge” Wittgenstein.
“La veritat és una mentida compartida” Nietzsche
Existeix la Realitat com a construcció humana a partir dels conceptes manipulats amb el llenguatge. Paraules i coses. Paraules i idees. Llenguatge i pensament. Llenguatge i realitat.
Podem sortir d’aquest atzucac? Algunes pistes. Els tres mons de Popper. De Darwin a Dennet.

 

Calendari

9, 16, 23 i 30 d’octubre,
6, 13, 20 i 27 de novembre,
4, 11 i 18 de desembre,
8, 15 i 22 de gener.

Professor

Quim Fradera

Preu

25 euros

Filmografia

Matrix
Origen
El miracle d’Anna Sullivan
Despertars
Shutter Island
Avatar
Una Mente maravillosa
Blade Runner
Interestel·lar
El club de la lucha
2001 Odisea espacial
Solaris
El Schow de Truman
Abre los ojos
Desafio total

Bibliografia

(A cada sessió es podran “veure”, olorar, tocar i fullejar, el màxim d’obres dels autors esmentats, tafanejar els índexs i sospesar-ne el gruix).
“La República” de Plató
“Meditacions metafísiques” de Descartes
“El Mundo. Tratado de la luz” de Descartes
“El cuerpo” de Hobbes
“Diàleg entre Hylas i Philonous“ de Berkeley
“Critica de la Raó pura” de Kant
“El món com a voluntat i representació” de Shopenhauer
“Veritat i mentida en sentit extramoral” de Nietzsche
“El Mundo de Parmènides” de Popper
“De les bacterias a Bach” de Dennet
“El extraño orden de las cosas” de Damasio
“La sensación de lo que ocurre” de Damasio
“En defensa de la ilustración” Steven Pinker
“La isla de los ciegos al color” Oliver Sacks

Clica per fer la inscripció

DIMECRES

DE 17 A 18.30 H

CTUG. ROCA UMBERT