Art de finals del segle XVIII i XIX . Aquest curs està dedicat a fer una mirada transversal en la història de l'art de finals dels segle XVIII i tot el segle XIX. Farem una retrospectiva de tots els canvis que l'art pateix en uns segles amb grans canvis i innovacions i que van suposar l'inici de l'època contemporània. Alhora veurem tots els artistes més representatius i de les diverses disciplines, coneixent les seves obres i codificant els seus estilemes. També farem un cop d'ull al context històric tan important d'aquest moment igual que tots els canvis que va patir la història de l'art i el món de l'art.

Temari

1. Introducció: una breu mirada al Barroc i Rococó del segle XVIII.

2. El canvi de gust i mentalitat: context històric de finals del s. XVIII.

3. La nova concepció de l'art: l'Acadèmia i les seves normes.

4. El neoclassicisme: arquitectura i urbanisme a l'Europa del 1800.

5. El neoclassicisme: pintura i escultura a l'Europa del 1800.

6. Francisco de Goya y Lucientes: el pintor entre el neoclasscisme i el romanticisme.

7. La Revolució Romantica: aproximació als nous conceptes i la nova concepció estètica.

8. El romanticisme francès: Delacroix, Gericault i Delaroche.

9. El romanticisme anglès: Turner i Constable.

10. El romanticisme alemany: Friederich i Otto Runge.

11. L'irrupció del realisme i el naturalisme.

12. La pintura realista: l'escola de Barbizon i Millet.

13. Courbet. El pintor realista.

14. Manet i l'impressionisme.

15. El París impressionista: Degas, Monet, Pisarro i Caillebote.

16. L'altre cara de la moneda: la pintura acadèmica.

17. Una nova manera de concebir les ciutats: l'urbanisme de París i Barcelona.

18. La nova arquitectura.

19. Arts and Crafts i la nova concepció d'obra d'art total.

20. El modernisme: París i Viena.

21. El modernisme a Barcelona.

22. Els post-impressionistes: Van gogh.

23. Els post-impressionistes: Gaugin i Cézanne.

24. Últimes tendències del segle XIX: puntillisme i simbolisme.

Calendari

10, 17, 24 i 31 d’octubre,
7, 14, 21 i 28 de novembre,
5, 12 i 19 de desembre,
9, 16 i 23 de gener.

Professor

Eduard García Sánchez

Preu

25 euros

Dinàmica

Classe magistral, comentari d’autors i obres.

Objectius

Entendre l’evolució que pateix el gust artístic de finals del XVIII i tot el XIX i tenir uns coneixements bàsics per poder llegir els codis que permeten entendre les obres d’art d’aquesta època.

Clica per fer la inscripció

DIJOUS

DE 18,30 a 20 H

CTUG. ROCA UMBERT