Taller de pràctica filosòfica. Filosofia i revolucions. Pensament i acció són inseparables en el quefer humà. La implicació de la filosofia en tots els esdeveniments de la humanitat és manifesta. Ens preguntem sobre la relació entre la filosofia i les transformacions més o menys radicals en la historia d’Occident. Si un pensament elaborat ha estat el desencadenant d’innovacions transcendentals, o si és a partir dels moviments revolucionaris que la filosofia ha construït un discurs coherent dels mateixos.
La reflexió en veu alta al llarg d’aquest curs, ens permetrà esbrinar aquesta relació i a l’hora considerar algunes de les conquestes més significatives de la nostra cultura.

Temari

24 de setembre
1.-Presentació del curs.
La filosofia i la poesia: dos llenguatges encarats.
Pas del llenguatge mític al filosòfic i de l’art expressiu a la proporció matemàtica.

29 d’octubre
2.- L’estètica de les revolucions
L’art com a forma d’interpretar el món. La bellesa com a criteri

26 de novembre
3. La Filosofia hel·lenística com a revolució
De Pitàgores als estoics

17 de desembre
4.- La religió com a ideologia. Fe versus raó.
De San Agustí als teòlegs de La Mort de Déu

28 de gener
5.- La revolució científica, un canvi de paradigma.
Copèrnic, Galileu, Newton, Popper, Kuhn...

25 de febrer
6.- Utopies versus realisme polític
De Campanella a Kant

31 de març
7.-Les revolucions liberals
Replantejament dels arrels de la cultura

28 d’abril
8.- Revolucions feministes
Sufragistes. Simone de Beauvoir. Maig del 68. . Reivindicació del vel?

26 de maig
9.-Els sociòlegs, els nous filòsofs?
El segle XXI i les contrarevolucions

Inscripcions

A partir del dimarts 17 de setembre, a les 15 h, a la biblioteca

Programa complet

Calendari

24 de setembre,
29 d’octubre,
26 de novembre,
17 de desembre,
28 de gener,
25 de febrer,
31 de març,
28 d'abril,
26 de maig.

Professors

Mariano Fernández
i Félix Rabal

Preu

Activitat gratuïta

Dinàmica

Cada tertúlia comença amb l’exposició d’una visió global del tema corresponent, del tractament que ha tingut en diversos moments i la seva incidència en l’actualitat.

Seguidament s’inicia la discussió entre tots els assistents. Es tracta de què cadascú aporti la pròpia experiència i visió amb una actitud participativa

En cada sessió es repartirà un full amb un breu text, bibliografia elemental i l’enllaç a programes o pel·lícules, que tinguin relació amb el tema de la següent sessió.

La funció dels professors és la d'actuar com a ponents del tema i moderadors del diàleg.

Clica per fer la inscripció

DIMARTS

DE 19 A 20.30 H

BIBLIOTECA ROCA UMBERT