La política econòmica al segle XXI.

Temari

1. La Política Econòmica dins la Ciència Econòmica

2. La intervenció pública en les economies de mercat

3. La Política econòmica com a procés

4. Les teories de la Política Econòmica

5. Marc conceptual bàsic: categories, objectius i instruments

6. L’elaboració de la política econòmica

7. La provisió de bens públics globals

 

Calendari

15 de febrer,
1 i 22 de març,
5 i 26 d’abril
i 10 i 24 de maig.

Professor

Albert Puig

Preu

25 euros

Objectius

1. Ubicar la Política Econòmica dins de la disciplina de la Ciència Econòmica.
2. Conèixer les raons que justifiquen la intervenció pública en les economies de mercat.
3. Identificar la importància dels aspectes polítics en relació amb l’enfocament que ofereix l’economia.
4. Comprendre les preocupacions que han alimentat a les grans corrents de pensament envers la Política Econòmica.
5. Conèixer els objectius que persegueix la Política Econòmica i els instruments dels què disposa per assolir-los.
6. Presentar en què consisteix el procés d’elaboració de la Política Econòmica, les seves fases, els seus actors i les influències de grups particulars.
7. Situar la Política Econòmica en el context de globalització en la què s’ha de portar a terme avui en dia.

Clica per fer la inscripció

DIVENDRES

DE 17'30 A 19H

CTUG. ROCA UMBERT