Política econòmica al segle XXI.
Recuperar l’Estat del Benestar, el sistema de pensions públiques, una nova fiscalitat, la disrupció tecnològica, l’economia social o un creixement econòmic equitatiu són algunes de les qüestions  a considerar des dels efectes derivats del covid-19.

DIVENDRES

DE 17 A 18.30 H

CLASSE ONLINE

PROFESSORAT

Emili Ferrer

INSCRIPCIONS

20 euros

Clica per fer la inscripció

CALENDARI

19 de febrer
5, 19 de març
9, 23 d'abril
7, 21 de maig