Matemàtiques. Estadística, atzar i probabilitat . Sovint s’utilitzen estadístiques tant en la premsa com en el nostre dia a dia. També els jocs d’atzar són cada cop més presents a la societat i cal estar preparats per poder valorar i decidir en totes aquestes qüestions.

estadistica

Temari

L'objectiu és conèixer algunes idees bàsiques sobre estadística i probabilitat que ens permetin tenir eines suficients davant de les diferents situacions.

1. Una mica d’història
2. Estadística descriptiva
3. Estadística unidimensional
4. Qüestionaris
5. Combinatòria
6. Què és i com es calcula la probabilitat?

Calendari

6, 20 i 27 d’octubre;
3, 10, 17 i 24 de novembre;
1, 15 i 22 de desembre;
12, 19 , 26 de gener
i 2 i 9 de febrer.

15 sessions

Professora

M. Antònia Morató Chafer

Preu

25 euros

Dinàmica

Classe magistral i discussió dels problemes presentats tant teòrics com pràctics.

Clica per fer la inscripció

DIVENDRES

DE 17.30 A 18.30H

CTUG. ROCA UMBERT