Iniciació al món dels escacsEn el curs, a banda d’ensenyar el conjunt de normes per a aprendre a jugar,  s’explicaran els fonaments dels escacs, les seves estratègies, les tàctiques, així com la tècnica pròpia del joc. Es complementarà amb altres aspectes, com didàctica, els seus valors i virtuts, la seva dimensió històrica i social, etc. Possibilitat de fer un petit torneig en acabar el curs.

Temari

-Història dels escacs: orígens, desenvolupament fins als nostres dies…
-Valors dels escacs: memòria, pensament matemàtic, estratègia, raonament,  capacitat de decisió, etc.
-Aprenentatge del joc: tauler (caselles, files i columnes, diagonals), les peces, els seus moviments, l’enroc,  l’escac al rei,  la clavada, capturar peó al pas, la forquilla, el pinxo, coronació del peó, escacs doble o escacs a la descoberta,...
-Valor absolut  de les peces.
-Tipus de mats. Els  mats més senzills: mat del pastor, mat del ximple, mat del boig, mat de Legal, mat de la coça, mat Philidor...
-Diferents maneres d’acabar una partida: abandonament, escac i mat al rei, taules acordades, taules per rei ofegat, taules fotogràfiques, taules per escac continu.
-Conceptes i estratègia:  obertura / mig joc / final; l’arbre de variants, avaluació d’una posició, valor relatiu de les peces, columnes obertes, estructura de peons, cops tàctics...
-Notacions descriptiva i algebraica (planella)
-Partides miniatura, paranys a l’obertura.
-Didàctica dels escacs. Exemples i recursos per ensenyar els escacs.
-Relació dels escacs amb altres disciplines: l’art, la literatura, el cinema,...
-Dona i escacs.
-Diversos: competicions, olimpíades, torneigs, chess blitz, ELO, el joc a cegues, els escacs i la informàtica, problemes, l’estudi artístic (composicions), glossari...

Calendari

4, 11, 18 i 25 d'octubre;
8, 15, 22 i 29 de novembre;
13 i 20 de desembre;
10, 17, 24 i 31 de gener;
i 7 de febrer

15 sessions

Professor

Josep Sánchez

Preu

25 euros

Dinàmica

Explicació de les normes de joc, tècnica, conceptes, estratègia, tàctica... Exercicis i pràctica. Partides per parelles aplicant els aprenentatges. Resolució de problemes. Utilització dels recursos d’Internet i xarxes.

Objectius

Aprendre a jugar a escacs, tot exercitant i gaudint del conjunt de tècniques, estratègies i virtuts que comporta la seva pràctica. Entendre tot el seu potencial i les seves dimensions: socials, científiques, artístiques... Compartir amb altres persones l’experiència de practicar i jugar.

Recomanacions

Curs vàlid per a totes les persones que volen aprendre a jugar a escacs i/o aprofundir tàctiques i estratègies, tot gaudint de les enormes possibilitats del joc i de totes les seves dimensions. És un curs fet preferentment per a les persones que no saben jugar o que tenen coneixements elementals; també per a mestres que vulguin aplicar els escacs a l’aula.

Clica per fer la inscripció

 

DIMECRES

DE 17’30 A 19 H

CTUG. ROCA UMBERT