Història de la Salut. Un passeig per la Història per descobrir els grans esdeveniments que han influenciat en el concepte de Salut/Malaltia.

Temari

Prehistòria i cultures antigues
Cultures clàssiques i cristianisme
Edat Mitjana
Renaixement
Il·lustració
Edat moderna
Edat contemporània
Salut i Guerres
Creació dels hospitals i altres organitzacions: creu roja, OMS…
Les grans epidèmies: pestes, còlera, sífilis, tuberculosis, grip...

Calendari

9, 16, 23 i 30 d’octubre;
6, 13, 20 i 27 de novembre;
4,11, 18 desembre;
i 15, 22 i 29 de gener
i 5 de febrer

15 sessions

Professora

Teresa Sánchez

Preu

25 euros

Dinàmica

La història ens farà possible contextualitzar alguns corrents de pensaments, fets i maneres de percebre el món.

Objectius

Es tracta de conèixer com hem arribat fins aquí. Què hem fet per sobreviure? Com hem superat la malaltia?

Clica per fer la inscripció

DILLUNS

DE 17’30 A 19 H

CTUG. ROCA UMBERT