El fil de la història. Catalunya de l’antiguitat a l’edat mitjana. Quins van ser els pobladors que en l’Edat Antiga van ocupar el territori situat a l’extrem nord-est de la Península Ibèrica que segles més tard esdevindria Catalunya? Com es va desenvolupar la vida en aquest territori al llarg d’aquell espai de temps i de l’Edat Mitjana, i quins van ser els esdeveniments socials, polítics i econòmics que es van produir al llarg d’aquest llarg període?
Farem un recorregut pel període comprès entre el segle VI abans de Crist, quan els pobladors d’aquest territori van ser fenicis, grecs i ibers, abans de la dominació romana; i fins al segle XV de la nostra era quan es van unir les corones de Castella i Aragó amb el matrimoni dels Reis Catòlics. Tractarem de conèixer les circumstàncies, els personatges i els grups socials, els fets i les seves conseqüències, que van estructurar la història política, social i econòmica d’aquelles èpoques, i que van afectar directa o indirectament a Catalunya.

Temari

Colonitzacions, pobles preromans i República Romana
(s. VI aC - 27 aC).
Dimecres, 25 d’octubre a les 18 h

Imperi Romà i Antiguitat tardana
(27 aC-713 dC).
Dimecres, 29 de novembre a les 18 h

La pre-Catalunya: visigots, musulmans, carolingis i societat comtal  (s. VIII-X).
Dimecres, 10 de gener a les 18 h

La Catalunya feudal: de la revolució feudal a la monarquia catalano-aragonesa (s. XI-XII).
Dimecres, 7 de febrer, a les 18 h

L’expansió territorial i marítima: el pactisme, conquestes i incorporacions, grups socials, activitats econòmiques, església i cultura (s. XIII-XIV).
Dimecres, 7 de març, a les 18 h

Decadència política i crisi social: crisi de la dinastia, el Compromís de Casp, crisi econòmica i crisi social, guerra civil (s. XIV-XV).
Dimecres, 4 d’abril, a les 18 h

 

Calendari

25 d'octubre, 29 de novembre,
10 de gener, 7 de febrer, 
7 de març i 4 d'abril

6 sessions

Professors

Diego Valverde

Preu

Activitat gratuïta

Dinàmica

Sessions mensuals. Places limitades. En cas que una persona inscrita no assisteixi a 2 sessions del curs, la plaça quedarà a disposició d'una altra persona preinscrita. 

Inscripcions

Biblioteca Roca Umbert. A partir del 19 de setembre, a les 15 h, a la biblioteca o en aquest enllaç.

DIMECRES

DE 18 A 19’30 H

BIBLIOTECA ROCA UMBERT

biblioru