Invitació a la filosofia. Es tracta d’un repensar alguns aspectes de la naturalesa de filosofia a partir d’alguns tòpics lligats al seu naixement a Grècia, en particular algunes afirmacions que podem trobar en Aristòtil,  i intentar mostrar la seva vigència en qualsevol actitud autènticament filosòfica.

 

Temari

1. El naixement de la filosofia a Grècia. Problemes i preguntes
2. En torn del terme “filosofia”. Singularitat de la paraula.
3. El coneixement racional. Mite i Logos, com a formes de tractar allò que és meravellós
4. La filosofia com a forma de vida
5. Tothom desitja saber. Els diferents nivells del saber.
6. Aspectes existencials de la filosofia
7. Pensar i conèixer.

Calendari

4, 18 d’octubre;
8, 22 de novembre;
13 de desembre;
i 10, 24 de gener.

8 sessions

Professor

Josep Ll. Samper

Preu

15 euros

Dinàmica

Exposició magistral, exercicis, comentari de text i plans de discussió.

Objectius

En el curs es precisaran termes com saviesa, logos, teoria, naturalesa, causa, ciència, essència, ésser, etc., conceptes que estan des de l’inici de la filosofia a Grècia i que ens permeten estructurar el nostre pensament. I, al mateix temps, situar millor problemes actuals.

Clica per fer la inscripció

DIMECRES

DE 17’30 A 19 H

CTUG. ROCA UMBERT