Literatura llatina. En el curs es presentarà una visió panoràmica dels diferents autors llatins, amb les coordenades del moment històric que viuen i del gènere literari que cultiven.

Temari

Contextualització de les èpoques històriques de Roma

Roma hereva de la tradició grega
Tradicionalistes versus filohel·lènics

La comèdia romana: Plaute i Terenci

Poesia elegíaca: Catul i els neoteroi

L’Oratòria romana: Ciceró

Historiografia: Juli Cèsar

L’època d’August: el segle d’or de la literatura llatina

Calendari

2, 9, 16, 23 i 30 d’octubre;
6, 13, 20 i 27 de novembre;
4,11, 18 desembre;
i 15, 22 i 29 de gener.

15 sessions

Professor

Alba Colomé

Preu

25 euros

Dinàmica

Les classes s’articularan a partir de l’exposició teòrica dels diferents autors, tot ubicant-los en la seva època i en el gènere literari que cultiven.
Es treballarà els diferents autors a partir de fragments de textos. També es donaran les referències bibliogràfiques de les obres en traducció per  tal que l’alumnat en faci la lectura completa si ho desitja. La lectura i anàlisi dels textos s’anirà construint a partir de les aportacions dels alumnes.
Quan el tema de caràcter mitològic de les obres ho requereixi, es treballarà amb imatges d’obres d’art tant clàssiques com de la resta d’èpoques de la cultura occidental.
Es farà referència constant a l’herència que els autors han deixat en obres posteriors de la literatura universal.

Objectius

El curs pretén fer accessibles els principals autors i obres de la literatura llatina al lector no especialitzat.
Proposem un recorregut pels principals autors llatins i les seves obres, tot valorant el seu paper d’hereus i continuadors de la tradició grega, així com les seves aportacions.
Analitzarem com la cultura occidental és deutora d’aquest enorme llegat literari, fins i tot en el s. XXI, tot i la seva pàtina d’actualitat i innovació.

Clica per fer la inscripció

DILLUNS

DE 19 A 20’30 H

CTUG. ROCA UMBERT