Psicologia. En el curs es presentarà una visió panoràmica del genial psicòleg Sigmund Freud (1856-1939), pare de la Psicoanàlisi. Aquesta paraula prové del grec psykhé que significa ànima o activitat mental i anàlisi que significa examen o estudi.
Un/a psicoanalista és aquell professional, bé sigui psicòleg o psiquiatre,  que la practica mitjançant una anàlisi de l’inconscient del pacient a través de l’associació lliure i la interpretació dels diferents actes psíquics com els somnis i els actes fallits.

freud1

freud2

Temari

1 i 2. Presentació de l’assignatura.
3. L’inconscient.
4. El desenvolupament psicosexual.
5. El Complex d’Edip.
6. La compulsió a la repetició.
7. L’angoixa.
8. Els mecanismes de defensa.
9. La culpa.
10. Els somnis.
11. La tristesa i el dol.
12. El narcisisme.
13. La transferència.
14. Amics i deixebles  freudians.
15. Festa final de curs.

Calendari

4, 11, 18 i 25 d'octubre; 
8, 15, 22 i 29 de novembre; 
13 i 20 de desembre; 
10, 17, 24 i 31 de gener
i 7 de febrer

15 sessions

Professora

Anna M. Ribalta

Preu

25 euros

Dinàmica

Classe magistral, comentari de textos i articles de diaris i visionar Youtubers (especialment la sèrie argentina En terapia). Manual recomenat: Freud básico. Psicoanálisis para el siglo XXI. Autor: Michael Kahn.

Objectius

Apropar l’obra de S. Freud al públic en general d’una manera clara, didàctica i amena però alhora rigurosa.

Clica per fer la inscripció

DIMECRES

DE 17’30 A 19 H

CTUG. ROCA UMBERT