La seguretat i la percepció del risc. El nostre dia a dia està ple de situacions que comporten risc. Tot i això, les fem…
- Podem viure sense riscos?
- Existeix la seguretat total?

Temari

La temàtica de les sessions anirà sobre els diferents temes que s’acordin entre el grup. Presentació inicial per entrar en matèria, obrint diferents fronts de debat entre els participants que ho desitgin.

Calendari

6, 20 i 27 d’octubre; 
3, 10, 17 i 24 de novembre; 
1, 15 i 22 de desembre; 
12, 19 , 26 de gener
i 2 i 9 de febrer.

15 sessions

Professor

Jordi Nogueras

Preu

25 euros

Dinàmica

El fil conductor serà una llistat d’actes rutinaris del nostre dia a dia en el que valorarem quins tipus de riscos comporta i quines prevencions (conscients o inconscients) prenem al respecte. (Aquest llistat l’elaborarem el primer dia entre tots els del grup).
Sessions absolutament participatives que aniran agafant cos sobre la marxa, des del programa fins al contingut del mateix, ja que com he dit, la percepció del risc no és la mateixa per a tothom.

Objectius

Es tracta de reflexionar sobre el nostre dia a dia, anar desgranant els riscos inherents que comporta i analitzar la gestió de la in/seguretat.
Visualitzar que el nostre dia a dia comporta una sèrie de riscos i reflexionar sobre aquest fet des de les múltiples lectures que se li poden donar.
Entendre les diferents percepcions del risc. Que no tots correm els mateixos riscos per diferents motius, posar en valor aquests motius, etc.

Clica per fer la inscripció

DIVENDRES

DE 18’30 A 20 H

CTUG. ROCA UMBERT