Taller de pràctica filosòfica. A l’entorn de l’ètica. La filosofia com a medicina de l’ànima. 
Un dels propòsits de  l’activitat humana, en especial l’activitat de pensar, és descobrir els camins que aporten sentit a l’existència. Són els valors qui farceixen el sentit/ i el sentit és buit sense els valors.
L’objectiu del present programa és reflexionar sobre els fonaments del sentit i dels valors

Temari

Sessió de presentació del curs
Dimarts 26 de setembre, 19 h

La construcció social dels valors
Les diferents cares del dogmatisme
Charles Taylor, Imaginarios sociales modernos. Paidós, DL 2006
Alasdair Macintyre, Tras la virtud. Crítica, 2013
Dimarts 24 d’octubre, a les 19h

Ètica i política. D’Aristòtil a Camus
Democràcia, educació,  bé comú, economia i ideologies
Aristòtil, Ètica a Nicòmac. Pagès, 2006
Maquiavel, El Príncep.  Labutxaca, 2013
Albert Camús. Els Justos. Alianza, DL 2012
Dimarts 28 de novembre , a les 19h

La banalització del mal
Mediocritat de pensament
Hannah Arendt, Eichmann in Jerusalem. Un estudi sobre la banalització del mal. Ed. Lumen, 2004
Dimarts 19 de desembre, a les 19h

Ciència i ètica
Amoralitat de la investigació. Responsabilitats de la praxis
Hans Jonas, El principio de responsabilidad. Herder, DL 2008
Thomas Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas. Fondo de Cultura Económica, 2013
Dimarts 30 de gener, a les 19h

Bioètica: de Bios a Zoe
Els conflictes al voltant de la biotecnologia
Alexandre Kojève, Introducción a la lectura de Hegel. Trotta, cop. 2013
Jürgen Habermas, El futuro de la naturaleza humana.  Paidós, 2009
Dimarts 27 de febrer, a les 19h
           
Ètica i estètica:  és possible l’una sense l’altra?
Leni Riefenstahl,  El triomf de la voluntat (documental) Cameo, cop. 2006
El paper de les ideologies
Arthur Schopenhauer, El mundo como voluntad y representación. Alianza, DL 2010
Dimarts 20 de març, a les 19h

Ètica en l’època de la post veritat
Credibilitat en els mitjans de comunicació
Byung-Chul Han, En el enjambre. Herder, cop. 2014
Dimarts 24 d’abril, a les 19h

Ètica del medi ambient
A -Territori, urbanisme, arquitectura,  ciutat i natura.
B- Canvi climàtic, desforestació, consum responsable, bio construcció
Jorge Riechmann, Un mundo vulnerable: ensayos sobre ecologia, ética y tecnociencia. Catarata, 2005
Peter Singer, Un solo mundo. La ética de la globalización.   Paidós, cop. 2003
Dimarts 29 de maig, a les 19h

 

Calendari

26 de setembre, 24 d'octubre,
28 de novembre, 19 de desembre,
30 de gener, 27 de febrer,
20 de març i 24 d'abril

8 sessions

Professors

Mariano Fernández
i Félix Rabal

Preu

Activitat gratuïta

Dinàmica

Cada mes, podreu trobar llibres i pel·lícules relacionats amb el tema, a l’exposició de la primera planta de la biblioteca.

Inscripcions

Biblioteca Roca Umbert. A partir del 19 de setembre, a les 15 h, a la biblioteca o en aquest enllaç.

 

DIMARTS

DE 19 A 20’30 H

BIBLIOTECA ROCA UMBERT

biblioru