Bases 2020
V Concurs de Fotografia Matemàtica


1. Hi podran participar totes aquelles persones que ho desitgin.


2. Cada concursant podrà presentar, com a màxim, dues fotografies que han de ser originals, és a dir, fetes pel propi concursant.


3. Cada foto haurà de tenir un títol que faci referència, d'alguna manera, al contingut matemàtic de l'obra, amb gràcia i originalitat.


4. Cada participant enviarà la seva fotografia des del formulari de la web de la Universitat Popular de Granollers (www.upg.cat).
L’arxiu amb la fotografia tindrà format JPG i el nom de l’arxiu serà el títol de la fotografia. També s’haurà d’enviar un fitxer de text amb el mateix nom que l’arxiu de la fotografia que permetrà mantenir l’anonimat del concursant davant del jurat. En aquest fitxer haurà de constar el nom de l’autor, el títol de la fotografia i el curs que està fent o bé un telèfon de contacte si no és alumne de la UPG.


5. Període de presentació de les fotografies: del 15 d'abril al 10 de juny, a les 24 hores. Aquest termini ha estat ampliat fins al 15 de juliol, a les 24h.


6. Un jurat de la UPG valorarà fonamentalment i per aquest ordre:

El contingut matemàtic de la fotografia.
L'originalitat, la gràcia i la referència matemàtica del títol.
La qualitat estètica.


7. Tot el material generat pel concurs de fotografia es podrà trobar a l’apartat de fotografia matemàtica de www. upg.cat. La utilització didàctica, no comercial, d’aquest material és lliure sempre que s’indiqui el títol i l’autor. La UPG es reserva el dret de publicar o exposar les fotografies presentades.


8. Premis:

Primer premi: consistent en 100 €
Segon premi: consistent en 75 €
Tercer premi: consistent en 50 €

El lliurament de premis tindrà lloc el mes de juliol. L’acte serà públic i es mostraran les fotografies premiades. Degut a les circumstàncies actuals, l'acte es farà quan sigui possible.


9. La organització no s’identifica ni es fa responsable del contingut de les fotografies que participen en el concurs, i s’entén així que les persones participants tenen tots els drets i permisos corresponents per obtenir-les i per a la seva posterior comunicació pública amb finalitats culturals o de promoció de la UPG.


10. La participació en el concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.


El termini de lliurament de fotografies ha finalitzat

 

IV Concurs de Fotografia Matemàtica