Economia, ètica i ODS
El curs d’economia d'enguany es mou al voltant de la relació entre l’economia i l’ètica. Aquests dos conceptes, que estan indefectiblement units, sovint semblen no estar en sintonia: a vegades dóna la impressió que l’economia funciona al marge de qualsevol ètica mentre que en d’altres la impressió és que si l’economia seguís principis ètics, no funcionaria, almenys tal i com la coneixem. I potser les dues coses són veritat. Per analitzar-ho i debatre-ho plantegem set sessions en les que anirem desgranant aspectes tals com en què consisteix l’anàlisi econòmica, específicament quan aquest té per objectiu valorar si l’economia segueix principis ètics o no, el paper de la Política Econòmica com a mitjà amb potencial de combinar valors ètics i simultàniament fer funcionar l’economia de forma estable, si els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) poden ser considerats una ètica universal a perseguir, centrant-nos ens dos d’ells, el de creixement sostenible (ODS8) i el de reducció de les desigualtats (ODS9), analitzarem cap on va la globalització i quines derivades polítiques i de política econòmica pot tenir i, finalment, farem una radiografia de l’escenari econòmic del moment tenint en compte els efectes derivats de la gran recessió, la Covid-19 i la guerra ruso-ucraïnesa.

DIVENDRES

DE 17 A 18.30 H

CTUG. ROCA UMBERT

DOBLE FORMAT

Presencial
Online

PROFESSORAT

Albert Puig

INSCRIPCIONS

20 euros

Clica per fer la inscripció

CALENDARI

14, 28 d’octubre
11, 25 de novembre
13, 27 de gener