Què és la Fotografia. Art, document, representació?
Quan l’art va deixar de ser hagiogràfic, va començar a representar la vida quotidiana de les persones, les seves activitats personals i socials, els seus treballs i el món en que vivien. Aquest canvi es produeix a les ciutats que s’estaven convertint en l’eix fonamental del poder polític i econòmic. Això va permetre obtenir una font documental gràfica de com era la vida a partir del segle XV.
La fotografia, que va sorgir com una realitat durant el segle XIX, com un signe de la Revolució Industrial, va ser un pas més en aquest sentit, una representació directa de la realitat per mitjans tècnics.
De tot això en parlarem durant aquest curs per entendre la importància de la Fotografia, que encara avui amb una volta més de la tècnica, ens proporciona imatges immediates.

DIMARTS

DE 18.30 A 20 H

CTUG. ROCA UMBERT

DOBLE FORMAT

Presencial
Online

PROFESSORAT

Enric Berenguer

INSCRIPCIONS

30 euros

Clica per fer la inscripció

CALENDARI

4, 11, 18, 25 d’octubre
8, 15, 29 de novembre
13, 20 de desembre
10, 17, 24, 31 de gener
7 de febrer