Història de la salut
Es tracta de fer un repàs a través del temps per conèixer l’evolució de la salut de la humanitat. Des dels orígens fins a l’actualitat.
Mostrar com l’evolució en el canvi de pensament també influencia en l’afrontament del concepte de salut en tota la seva dimensió.
Parlarem dels fets més importants que han intervingut en la nostra evolució, en la salut i la nostra esperança de vida.
Conèixer personatges importants, avenços, pensaments, creences, supersticions, grans plagues, epidèmies, pandèmies…
Importants fets històrics que intervindran en el progrés, o no, de la salut.
M’acompanyeu?

DILLUNS

DE 18.30 A 20 H

CTUG. ROCA UMBERT

FORMAT SIMPLE

Presencial

PROFESSORAT

Teresa Sànchez

INSCRIPCIONS

30 euros

Clica per fer la inscripció

CALENDARI

14, 21, 28 de febrer
7, 14, 21, 28 de març
4, 25 d’abril
2, 9, 16, 23 de maig