La lluita pel dret a les llengües: una història de l’imperialisme lingüístic
Aquest curs tracta de les llengües com a tresors comunitaris, i de l'imperialisme lingüístic com un instrument de conquesta i destrucció de les cultures. Estudiarem com es fan desaparèixer les llengües, quins processos mentals i socials es posen en marxa amb el propòsit que un dia els parlants acabin canviant-les per les llengües dels colonitzadors. Examinarem les experiències de les lluites per la defensa de llengües, els models de planificació lingüística proposats a tot arreu del món, les seves bondats i les seves mancances. Aplicarem tota aquesta informació al debat sobre el present i el futur del català: la seva situació, la sociologia dels canvis de llengua a Catalunya, la qüestió del "bilingüisme". I arribarem, potser, a la conclusió que el destí de les llengües es juga a les converses i que avui més que mai hem d'esmolar ben bé el dret a la paraula.

DIJOUS

DE 18.30 A 20 H 

FORMAT SIMPLE

Online

PROFESSORAT

Miguel Peyró

INSCRIPCIONS

30 euros

Clica per fer la inscripció

CALENDARI

17, 24 de febrer
3, 10, 17, 24, 31 de març
7, 21, 28 d’abril
5, 12, 19, 26 de maig