Comunitat de recerca filosòfica: aprendre a pensar filosòficament
L'objectiu d'aquestes sessions és generar situacions que puguin possibilitar-nos cultivar les habilitats de pensament que ens vagin ajudant a ser persones raonables, crítiques, reflexives i lliures de prejudicis. Junts seguirem aprenent a pensar, un aprenentatge que ens acompanya al llarg de tota la vida.
La metodologia que emprarem per aconseguir-ho és la constitució d'una comunitat de recerca filosòfica basada en les propostes de Matthew Lipman. Primerament, problematitzarem: partirem de situacions reals o versemblants i ens en farem preguntes. En segon lloc, utilitzarem el diàleg filosòfic per anar construint plegats les respostes a les preguntes prèviament formulades. Enriquirem les nostres aportacions amb fonaments lògics, actuant racionalment i ens trobarem (de ben segur) amb la moral, perquè és inevitable separar l'educació moral, de l'educació filosòfica.

DIMARTS

DE 18.30 A 20 H

CTUG. ROCA UMBERT

FORMAT SIMPLE

Presencial

PROFESSORAT

Lorena Jiménez

INSCRIPCIONS

30 euros

Clica per fer la inscripció

CALENDARI

15, 22 de febrer
1, 8, 15, 22, 29 de març
5, 19, 26 d’abril
3, 10, 17, 24 de maig