Política econòmica al segle XXI. Economistes davant la crisi
La pandèmia passarà, però viurem en un món diferent. Hem de sortir d'una recessió que no és convencional i que ha fet canviar els paradigmes econòmics habituals. Perquè ningú es quedi enrere cal evitar l'extensió de la desigualtat, preservar l'equilibri de les relacions laborals, recuperar la confiança en l'Estat del Benestar i eliminar les bretxes de joves i de gènere. La reconstrucció i els canvis econòmics, socials i geopolítics necessaris demanen respostes globals, més enllà dels àmbits nacionals.
Temari
1. Els efectes econòmics, socials i sanitaris de la covid-19
Emili Ferrer. Economista (EDC). 18 de febrer
2. La reforma laboral de 2021: una eina per avançar en la millora de les relacions de treball.
Eduard Rojo. Catedràtic d Dret del Treball i Seguretat social del’UAB. 4 de març
3. La recuperació de l’econòmica i de l’ocupació en l’àmbit local
Francesc Castellana. President del Consell Econòmic i Social de Barcelona (EDC). 18 de març
4. Política fiscal per a temps incerts: noves propostes
Montserrat Colldeforns. Economista (EDC). 1 d’abril
5. Hi ha una economia digital? La disrupció tecnològica en l’economia (i en la societat)
Josep Burgaya. Degà de la Facultat d‘Empresa i Comunicació de l’Universitat de Vic (EDC). 22 d’abril
6. L’economia social és una alternativa? Una visió diferent i heterodoxa
Eloi Serrano. Director de la Càtedra d’Economia Social, Tecnocampus- UPF (EDC). 6 de maig
7. Els canvis de paradigmes econòmics i els canvis geostratègics derivats de la covid-19
Josep Burgaya. Degà de la Facultat d‘Empresa i Comunicació de l’Universitat de Vic (EDC). 20 de maig

DIVENDRES

DE 17 A 18.30 H

CTUG. ROCA UMBERT

DOBLE FORMAT

Presencial
Online

PROFESSORAT

Emili Ferrer

INSCRIPCIONS

20 euros

Clica per fer la inscripció

CALENDARI

18 de febrer
4, 18 de març
1, 22 d’abril
6, 20 de maig