Teràpia familiar i de parella
Temari:
1-Principis teòrics de la teràpia familiar
2-El genograma tècnic de diagnòstic
3-Com explorar el propi arbre familiar
4-Tècniques d'intervenció per generar canvis en les dinàmiques familiars
5-Tipus de famílies i vinculacions. Els models familiars del segle XXI

DILLUNS

DE 17 A 18.30 H

CTUG. ROCA UMBERT

 

FORMAT SIMPLE

Online

PROFESSORAT

Paula Baró

INSCRIPCIONS

30 euros

Clica per fer la inscripció

CALENDARI

14, 21, 28 de febrer
7, 14, 21, 28 de març
4, 25 d’abril
2, 9, 16, 23 de maig