Política econòmica al segle XXI
Sanitat pública: cohesió territorial i suficiència econòmica
Emili Ferrer. Economista (EDC)

La recuperació de l'economia i de l’ocupació en l’àmbit local
Francesc Castellana. President del Consell Econòmic i Social de Barcelona (EDC)

L’impacte de les reformes laborals i de protecció social
Eduard Rojo. Catedràtic de Dret del Treball i Seguretat social de la UAB

Política fiscal per a temps de pandèmia, de guerra i d’emergència climàtica
Montserrat Colldeforns. Economista (EDC)

Catalunya i la transició energètica
Enric Casulleras. Professor de Teoria Econòmica de la Universitat de Vic

L’economia social és una alternativa? Una visió diferent i heterodoxa
Eloi Serrano. Director de la Càtedra d’Economia Social, Tecnocampus-UPF (EDC)

Els canvis de paradigmes econòmics i els canvis geoestratègics derivats de la guerra d’Ucraïna
Josep Burgaya. Degà de la Facultat d‘Empresa i Comunicació de la Universitat de Vic (EDC)

DIVENDRES

DE 17 A 18.30 H

CTUG. ROCA UMBERT

FORMAT SIMPLE

Presencial

PROFESSORAT

Emili Ferrer

INSCRIPCIONS

20 euros

Clica per fer la inscripció

CALENDARI

17 de febrer
3, 17 de març
14, 28 d’abril
12, 26 de maig