Viure amb salut
El curs pretén fer un repàs del concepte de Salut, en els seus diferents àmbits (promoció, prevenció, curació, recuperació...), i tots els factors que hi intervenen. Es tracta de fer aportacions, crítiques i anàlisi de com els nostres hàbits i l’entorn estan relacionats per aconseguir la salut i com mantenir-la.
L’objectiu és conèixer què i com afecta la nostra salut i què hi podem fer per mantenir-la o millorar-la.
El contingut del programa és dinàmic, es pot modificar per arribar a donar respostes als diferents interessos del grup i les seves aportacions.

DILLUNS

DE 18.30 A 20 H

CTUG. ROCA UMBERT

FORMAT SIMPLE

Presencial

PROFESSORAT

Teresa Sànchez

INSCRIPCIONS

30 euros

Clica per fer la inscripció

CALENDARI

13, 20, 27 de febrer
6, 13, 20, 27 de març
17, 24 d'abril
8, 15, 22, 29 de maig