Epistemologia. Teoria del coneixement
Què és “saber”? “Com sabem que sabem”? Què entenem per ciència? Què vol dir “pensar” Què vol dir “raonar”? Què volem dir quan diem que quelcom és (o no és) lògic? Què és “la veritat”, hi podem accedir? I la versemblança? “Què és la certesa”? Hi ha diferències entre “saber” i “creure”? Què hem d’entendre per definir, demostrar, comprovar, experimentar, observar, descobrir, comprendre, entendre, classificar? Què és evidència racional i què evidència empírica? La veritat, no és res més que una “mentida compartida”? Hi ha veritats “revelades”? Podem sortir de dubtes? Hi ha diferències entre una “mentida” i una “falsedat”? És el mateix “el saber” que “la saviesa”? i la “postveritat”?

DIMECRES

DE 17 A 18.30 H

CTUG. ROCA UMBERT

DOBLE FORMAT

Presencial
Online

PROFESSORAT

Joaquim Fradera

INSCRIPCIONS

30 euros

Clica per fer la inscripció

CALENDARI

6, 13, 20, 27 d’octubre
3, 10, 17, 24 de novembre
1, 15 de desembre
12, 19, 26 de gener