Jocs i símbols.
L’acció de jugar és també una activitat simbòlica. En aquest curs aprofundirem en l’univers dels símbols a través de diferents jocs, considerant el seu origen i les seves característiques.
L’activitat de jugar.
La figura de l’infant. Joguines, atributs de Dionís.
L ‘escacs. Origen del joc. El tauler: Mandala de Shiva. El blanc i el negre. Contraris i polaritats. Les peces. Obres d’art on apareix l’escacs. Llegenda de l’escacs i els grans de blat. Poemes de Borges i El sèptimo sello de Bergman
Serps i escales. Regles del joc i característiques del tauler. Història del joc. Diferents versions. Simbologia de l’escala. Simbologia de la serp.
El joc de l’Oca. Origen, tauler i regles del joc. Simbologia d’algunes caselles: oca, ponts, laberint, posada, mort, pou, daus. Simbologia de l’espiral. El joc de l’oca i els viatges de peregrinació. Vida, mort i renaixement.
El Parxís. Historia i tauler. El retorn a casa. Quatre fitxes. La simbologia de la casa. Simbologia de la creu. Simbologia dels números. Simbologia dels colors.
Mandalas
Els daus. Bosco
Taules, taulers i altars.

DIJOUS

DE 18.30 A 20 H

CLASSE ONLINE

PROFESSORAT

Anna Farré

INSCRIPCIONS

25 euros

Clica per fer la inscripció

CALENDARI

18, 25 de febrer
4, 11, 18, 25 de març
8, 15, 22, 29 d'abril
6, 13, 20, 27 de maig