Política econòmica al segle XXI.
Recuperar l’Estat del Benestar, el sistema de pensions públiques, una nova fiscalitat, la disrupció tecnològica, l’economia social o un creixement econòmic equitatiu són algunes de les qüestions  a considerar des dels efectes derivats del covid-19.

Programa:
L’Estat de Benestar, té futur? Dels trenta anys “gloriosos” a la deriva neoliberal i la crisi
Josep Burgaya, 19 de febrer de 2021
Deu anys de polítiques d’austeritat. Els efectes en l’Estat de Benestar a Catalunya
Emili Ferrer, 5 de març de 202
Un futur sense treball? Desocupació, precarietat, salaris i pobresa
Francesc Castellana, 19 de març de 2021
Quina fiscalitat? Els esculls tributaris. Recaptar diferent per recaptar més i construir societats més equitatives.
Montserrrat Colldeforn, 9 d’abril de 2021
Hi ha una economia digital? La disrupció tecnològica en l’economia (i en la societat)
Josep Burgaya, 16 d’abril de 2013
L’economia social és una alternativa? Una visió diferent i heterodoxa
Eloi Serrano, 7 de maig de 2021
Podem continuar parlant de creixement econòmic? Sostenibilitat mediambiental i economia circular
Josep Burgaya, 21 de maig de 2021

DIVENDRES

DE 17 A 18.30 H

CLASSE ONLINE

PROFESSORAT

Emili Ferrer

INSCRIPCIONS

20 euros

Clica per fer la inscripció

CALENDARI

19 de febrer
5, 19 de març
9, 16 d'abril
7, 21 de maig
4 de juny