Problemes filosòfics fonamentals.
L'objectiu del curs es proposar una aproximació a la filosofia a partir de l'estudi i comentari dels principals problemes que aquesta ha examinat al llarg dels segles. L'abordatge d'aquest problemes prendrà com a punt de partida en cada cas un exemple particular aparegut en una determinada època històrica en l'obra d'un pensador concret. Tanmateix, però, no es quedarà allà, sinó que indagarà de quina manera els filòsofs posteriors s'han manifestat al respecte, generant-se així un debat que es perllonga fins els nostres dies.

DISSABTE

DE 10 A 11.30 H

CLASSE ONLINE

PROFESSORAT

Joan Méndez

INSCRIPCIONS

25 euros

Clica per fer la inscripció

CALENDARI

13, 20, 27 de febrer
6, 13, 20, 27 de març
10, 17, 24 d'abril
8, 22, 29 de maig